Mansuba

La mansuba és una composició àrab, coneguda ja en el segle IX, recollida en col·leccions (mansubat), que pot traduir-se com "el que s'ha establert". L'essència d'aquestes posicions és que un dels bàndols està amenaçat d'un mat en aparença imparable, però l'altre s'anticipa a l'execució. Un suspens digne del millor cine negre.
El següent és un dels més coneguts.

Les negres amenacen ni més ni menys que tres mats (Th8 mat, Tdg7 mat i Thg7 mat). No obstant això...

1. Ch5+!

Alliberació de línies i autobloqueig.

1. ... Txh5 2. Txg6+! Rxg6 3. Te6
mat.

Stamma
Composició, 1737

Aquesta posició respon a l'estètica del mansuba. Les blanques estan amenaçades d'un mat que sembla imparable.

1. Th4!

Atura el mat, atacant la dama i alliberant línies.

1. ... Dxh4 2. Dg8+!! Rxg8

Si 2. ... Txg8?? 3. Cf7 mat.

3. Ce7+ Rh8 4. Cf7+! Txf7 5. Tc8+ Tf8 6. Txf8 mat.

Naturalment, des d'una perspectiva actual, les negres podrien oferir major resistència amb 1. ... fxe5 2. Txh3 Cxh3+ 3. Rg2 Cxc6 4. Rxh3 etc.