Mat d'Anastàsia

Es va fer referència, per primera vegada, a aquest mat, en el llibre "Anastasia und das Schaschspiel", de l'escriptor alemany Wilhelm Heinse, publicat a Frankfurt el 1803. En l'obra (una espècie de correspondència) s'inclouen diferents posicions, preses d'un famós llibre de Giambattista Lolli, i encara que existeix certa confusió sobre de quin dels mats és el que l'autor anomena d'Anastàsia, sembla que és el que es produeix en la següent posició, atribuïda per Lolli a un comte torinès anònim.

1. Dc5+!! dxc5 2. Td8 mat.

Com pot veure's, el peó negre bloqueja la casella d'escapatòria c5, mentre que les altres dues de la columna c (c6 i c4) són controlades pel cavall, quedant a càrrec del rei blanc les tres de la columna e.
Vet aquí un altre exemple:

1. ... Re7!! 2. f3 Txh2+! 3. Rxh2 Th8+ 4. Ah6 Txh6 mat.

En la següent partida també es produeix un mat que respon al mateix esquema.

Olson - Jocobson
Copenhague, 1913

Com pot veure's, les negres amenacen mat en una, però...

1. Ce7+ Rh8 2. Dxh7+!! Rxh7 3. Th4 mat.

Un mat d'execució molt senzilla, però el mèrit de les blanques sens dubte va consistir en haver-lo previst amb unes quantes jugades d'antelació.