Mat de Pillsbury

Es tracta d'un mat executat per dama o alfil, basat en els temes d'autobloqueig i raigs X.

Aficionat - Pillsbury
Estats Units

Juguen negres que, a pesar de la peça de menys, rematen de forma espectacular:

1. ... Df1+

Per a forçar el bloqueig de la casella "g1".

2. Ag1 Df3+!

Raigs X: la dama actua a través de l'alfil.

3. Axf3 Axf3 mat.