Mat anunciat

La costum d'anunciar mat en un nombre de jugades determinat data d'una altra època. En els tornejos clàssics, quan es donava el cas, el jugador solia anunciar mat en x moviments al seu contrari. Avui dia això resulta, generalment, visible i té poc sentit anunciar-ho en veu alta, entre unes altres raons, perquè el jugador s'arrisca a equivocar-se, amb el consegüent ridícul.
Existeix, per exemple, la coneguda anècdota de que, en unes simultànies, un aficionat li va dir a Alekhine:

- Mestre, està vostè mat en tres.

- Sí -li va contestar Alekhine-, però és el meu torn, i vostè està mat en dues.

En la posició que segueix, les blanques van anunciar mat en catorze jugades:

L. Gutiérrez - H. Davis
Correspondència, 1919

La línia indicada per les blanques va ser aquesta:

31. De7+ Rd5 32. Ca5 Tf6 33. c4+ Rd4 34. Dc5+ Rd3 35. De3+ Rc2 36. Db3+ Rd2 37. Ab4+ Rc1 38. Dc3+ Rb1 39. Aa3 Txf2 40. Rxf2 e3+ 41. Rxe3 Tb8 42. Cb3 Txb3 43. Dxb3+ Ra1 44. Db2 mat.

En realitat, sembla una seqüència surrealista, doncs amb diferència tan abismal de forces, qualsevol "tastador" (o "caçador") de mats pot olorar un molt més ràpid. Així, les blanques podien haver anunciat mat en sis:

31. Ce3

Amenaça 32. De7 mat, i si 31. ... Tf7, 32. De5 mat.

31. ... Rf6 32. Af8 Af7 33. Ae7+ Rg6 34. Dg3+ Rh6

Si 34. ... Rh5, 35. Dg4+ Rh6 36. Cxf5 mat.

35. Cxf5+ Rh5 36. Dg5 mat.