Mat del pastor

Després del mat del boig, és el mat més ràpid que pot produir-se.

Obertura d'Alfil

1. e4 e5 2. Ac4 Ac5 3. Dh5? Cf6?? 4. Dxf7 mat.

També requereix una activa col·laboració del contrari, puix que la tercera jugada blanca és un error. Les negres poden respondre, per exemple, 3. ... De7, seguit de 4. ... Cf6, guanyant temps en el desenvolupament.
Existeixen unes altres variants, per exemple 1. e4 e5 2. Dh5 Cc6 3. Ac4 d6?? 4. Dxf7 mat, mencionada en el llibre "The Famous Game of Chesse-play", d'Arthur Saul, primer llibre d'escacs en anglès, que data del 1614.
S'ha jugat, igualment, 1. e4 e5 2. Ac4 Cf6 3. Df3, quan, amb 3. ... Cf6, les negres poden explotar el prematur desenvolupament de la dama blanca.